Facebook
OP DE HOOGTE BLIJVEN?
LIKE ONZE FACEBOOKPAGINA

Sensorische Informatieverwerking (SI) /

Sensomotorische integratie

Wat is Sensorische Informatieverwerking?

Is je kind overgevoelig of juist ongevoelig voor geluid, evenwicht, aanraking, smaak, geur, visuele prikkels? Beweegt hij erg druk of juist teruggetrokken? Heeft hij coördinatieproblemen? Dan is de kans groot dat hij moeite heeft met de sensorische informatieverwerking.

Kinderfysiotherapie sensorische informatieverwerkingSensorische Informatieverwerking is het vermogen om informatie die via de zintuigen is binnengekomen (o.a. horen, voelen, evenwicht, ruiken), zodanig te gebruiken dat het mogelijk wordt om soepel te functioneren in het dagelijks leven.

Sommige kinderen hebben een stoornis in de sensorische informatieverwerking. Ze zijn misschien onhandig, of hyperactief, of hebben weinig zelfbeheersing. Er is een samenhang tussen de sensorische integratie en het gedrag. Zo kan een kind dat overgevoelig is voor aanraken van de huid ( tast- prikkels) plotseling driftig worden, als hij zijn sokken heeft aangetrokken. Dat komt dan omdat de sokken te veel kriebelen.
En zo zal een ander kind, dat overgevoelig is voor het evenwicht, in een speeltuin op zichzelf spelen en niet meedoen met het schommelen, klimmen en wippen.

Kinderen die de sensorische informatie niet goed kunnen verwerken, kunnen dan onzeker worden; teruggetrokken zijn of juist overdreven of clownesk gaan doen. En kinderen die de sensorische informatie wel goed kunnen verwerken, zullen zeker van zichzelf worden en succeservaringen hebben. Die stappen open, vrolijk en beheerst de wereld in.

Sensorische Informatieverwerking Therapie

In de therapie maken wij gebruik van allerlei technieken en spelletjes, die de verwerking van zintuiglijke informatie stimuleren. Dit kan zijn een stimulering van het evenwicht om minder onzeker te bewegen, of om juist minder druk te bewegen. Het kan bijvoorbeeld ook een stimulering zijn om minder sensitief te zien voor aanrakingen. De borsteldruk therapie is ook een methode die wij toepassen.
Wij kijken waar de problemen liggen. En kunnen van daaruit behandelen. Wij kunnen dan ook de omgeving van het kind adviseren om het kind op een andere manier te benaderen.
Zeker niet alleen de problemen van het kind hebben onze aandacht: het kind kan ook laten zien wat het wel kan.

Zie ook de website van NSSI