Onze aanpak

Neem contact op

Aanmelding, Screening, Onderzoek, Bespreking na onderzoek,
Behandeling en Begeleiding, Rapportage, Voorlichting en Advies, Samenwerking.

Na aanmelding, onderzoeken wij uw kind. Zo krijgen wij een compleet beeld van wat de klachten en mogelijkheden zijn.

Samen met u en uw kind bepalen wij welke hulp het beste is. Soms is een eenmalig advies al voldoende. Bij Kids2Move stemmen wij altijd af op de leeftijd en ontwikkelingsfase van het kind. Indien nodig gebeurt dat in overleg met andere disciplines zoals huisarts, specialist, leerkracht. Dit doen wij trouwens alleen na goedkeuring van de ouders. Voor de juiste behandeling bieden wij vele verschillende mogelijkheden. Een uitgebreidere toelichting van onze werkwijze vindt u bij de verschillende stappen:

Aanmelding

Bij signalering van motorische problemen kan uw kind bij ons aangemeld worden.
Dit kunt u doen op eigen initiatief, of op verwijzing van een arts.

Screening

Dit is een korte beoordeling of er voor de hulpvraag kinderfysiotherapie nodig is.
Of dat er nader onderzocht moet worden.

Intake

We maken kennis met het kind en de ouders.
De hulpvraag en voorgeschiedenis worden besproken.

Onderzoek

Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van observatie, testen, metingen, palpatie en vragenlijsten.

Besprekking na onderzoek

De bevindingen uit ons onderzoek bespreken wij met het kind en de ouders.
Zo stellen we met elkaar behandeldoelen en een behandelplan vast.
Soms is een eenmalig advies al voldoende.

Behandeling

De behandeling stemmen we altijd af op de leeftijd en ontwikkelingsfase van het kind.
Er zijn veel behandelmogelijkheden, afhankelijk van het kind.
Het kan pijnstillend zijn, ontspannend of juist activerend.
In de behandeling zit een duidelijke opbouw met evaluatiemomenten.
De kinderen voelen zich op hun gemak bij de kinderfysiotherapeut en samen zijn ze met plezier bezig!

Rapportage

Wij maken verslagen over het onderzoek en de behandeling.
In overleg met de ouders sturen wij deze verslagen naar de arts of andere betrokkenen.
Uiteraard geven wij deze verslagen ook aan u, als ouder.

Voorlichting en advies

Voor het beste behandeleffect zorgen wij ervoor dat de oefeningen toegepast worden in de dagelijkse situatie.
Daarom geven wij voorlichting en advies aan de ouders / verzorgers en andere mensen waarmee het kind te maken heeft.
Zoals ouderverenigingen, peuterspeelzaal, school, sportvereniging, consultatiebureau.

Samenwerking

Om uw kind optimale zorg te geven is samenwerking belangrijk.
Soms gaan problemen van het bewegend functioneren samen met andere problemen.
Bijvoorbeeld op cognitief niveau, spraak- taal en sociaal-emotioneel gebied.
Samen met andere behandelaars kan de begeleiding van uw kind zo veel mogelijk op elkaar afgestemd worden.

Natuurlijk is de samenwerking met ouders ook erg belangrijk.
Samen kunnen we ervoor zorgen dat uw kind fijner in zijn vel gaat zitten en daardoor beter gaat presteren bij leeftijdsgenootjes, thuis en op school.

Kinderfysiotherapie Kids2Move werkt samen met de volgende andere disciplines:

 • huisarts
 • jeugdarts GGD
 • schoolarts
 • medisch specialist, van ziekenhuizen
 • leerkracht
 • orthopedagoog
 • ergotherapeut
 • logopedist
 • chiropractor
 • kinderpsycholoog
 • diëtiste