Aandachtsproblemen

Neem contact op

Kinderen met aandachtsproblemen kunnen ook met kinderfysiotherapie geholpen worden.
Aandachtsproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben. Wij zoeken eerst uit waarom, hoe en wanneer een kind moeite met zijn aandacht heeft.  Dit doen wij o.a. met de Sensory Profile, een vragenlijst voor ouders. En de School Companion, een vragenlijst voor leerkrachten.

Wij kunnen gericht behandelen en advies geven.
Daarvoor kunnen wij verschillende methodes toepassen, o.a.:

– ‘WERKEN MET AANDACHT’.

De werkhouding van kinderen wordt voor een groot deel bepaald door onbewuste processen in de informatieverwerking. In het model ‘werken met aandacht’ verbeteren wij de voorwaarden die nodig zijn voor aandacht. Op basis van inzichten uit de neuropsychologie, de kinderfysiotherapie en de sensorische informatieverwerking wordt een passende interventie- of begeleidingsstrategie bepaald.

– ALERTHEIDREGULATIE.

Er zijn vijf niveaus van alertheid: 1. slapen, 2. passief of ongericht actief, 3. adequaat, leren, ervaren, beleven, 4. gespannen actief of passief, 5. ontlading.
Met onze therapie kunnen wij invloed uitoefenen op de alertheid en kinderen leren hoe zij zelf hun alertheid kunnen reguleren.

– ‘HOE DRAAIT JOUW MOTOR?’.

‘Hoe draait jouw motor’ is een programma bedoeld voor kinderen die problemen hebben met de alertheidregulatie en de concentratie. Het programma gebruikt het idee van een motor om het begrip zelfcontrole aan kinderen duidelijk te maken. Hun lichaam wordt daarbij vergeleken met een automotor:”soms loopt hij op volle toeren, soms op lage toeren en soms precies goed”.

– ZELFINSTRUCTIEMETHODE MEICHENBAUM.

Kinderen leren zo hoe ze aan een taak kunnen beginnen en de taak op een goede manier kunnen volbrengen. In onze behandeling met kinderen met aandachtsproblemen werken wij nauw samen met leerkrachten, psychiaters en pedagogen.

Kijk ook eens op: balans digitaal of Bazalt.

Specialisaties

 • Behandelen van baby’s
 • Sensomotorische ontwikkeling
 • Peuter- en Kleutergym
 • Schrijfmotoriek
 • Houdingstherapie
 • Zintuiglijke Prikkelverwerking (SI)
 • Medical Taping 
 • Neurorevalidatie
 • Developmental Coordination Disorder (DCD)
 • Chronische pijn bij kinderen
 • Medische Trainingstherapie

Vragen over ons?

 • Kids2Move
 • Roerdompstraat 76
 • 6601 DL Wijchen
locatie-roerdompstraat Neem contact op

Naast individuele kinderfysiotherapie bieden wij
nog een aantal extra activiteiten…

Peutergym & Kleutergym

Bij Kids2Move organiseren wij ook de ontzettend leuke Peuter & Kleutergym. Dit is voor alle kinderen van 3 tot 6 jaar, die lekker willen bewegen!

Lees meer >

Wat is FITKIDS?

Fitkids is een fitness- en beweegprogramma voor kinderen van 6 tot 18 jaar met een beperking en/of chronische ziekte, zoals bijvoorbeeld astma…

Lees meer >