Klachtenregeling

Uiteraard doen wij ons best om goede zorg te verlenen, afgestemd op uw wensen en mogelijkheden. Kinderfysiotherapeuten hebben daarvoor een specifieke opleiding en zijn geregistreerd in het BIG-register en in het KRF-NL kwaliteitsregister voor Fysiotherapeuten. Soms kan er toch iets gebeuren waar u ontevreden over bent. Dat zouden wij heel vervelend vinden. Daarom moeten alle zorgaanbieders in Nederland een regeling hebben om dit op te lossen, een klachtenregeling. Hieronder staat de klachtenregeling van Kids2Move Kinderfysiotherapie.

In gesprek
Als u ergens ontevreden over bent, dan horen wij dat graag van u! Samen met u proberen we dan een goede oplossing te vinden.

Als u een klacht heeft, kunt u dat dan eerst bespreken met uw kinderfysiotherapeut of met de praktijkhouder? Vaak kan die uw vragen beantwoorden en samen met u een oplossing zoeken.

Klachtenfunctionaris
Als u dat wilt, kunt u ook hulp krijgen van een klachtenfunctionaris. Die kan u informeren over de diverse mogelijkheden, bemiddelen tussen u en ons, of u helpen bij het indienen van uw klacht. Kids2Move is hiervoor aangesloten bij een klachtenfunctionaris van de beroepsorganisatie van fysiotherapeuten (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, KNGF).

Vervolgstappen
Als dit niet leidt tot een goede oplossing, kunt u een klacht indienen bij de praktijkhouder van Kids2Move, Saskia Hock. Als u dat wilt, dan kan de klachtenfunctionaris u ondersteunen bij het indienen van uw klacht. U kunt daar kosteloos gebruik van maken.
Als ook dat niet leidt tot een goede oplossing, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een “geschillencommissie fysiotherapie”. De klachtenfunctionaris kan u ook hierbij ondersteunen.

Meer informatie
Onze praktijk volgt de “regeling klachtafhandeling fysiotherapie”. Die is landelijk vastgesteld tussen KNGF en patiëntenorganisatie Zorgbelang Nederland.
Voor meer informatie: