Patiëntervaringsonderzoek

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met onze praktijk en onze kinderfysiotherapeuten. Daarom neemt onze praktijk deel aan een onderzoek dat uw ervaringen bevraagt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau: QDNA.

Als wij uw ervaringen weten, kunnen wij onze dienstverlening nog verder verbeteren. Tevens eisen de zorgverzekeraars van ons dat we deze patiëntervaringsonderzoeken uitvoeren.

Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig en volledig anoniem.

Hoe kunt u deelnemen aan het onderzoek?
Wij zullen u voor het einde van het behandeltraject vragen of u aan dit onderzoek wilt meewerken. Indien u toestemming geeft, ontvangt u eenmalig een e-mail van Mediquest (uit naam van onze praktijk) met een link naar het online onderzoek. Het invullen van de online vragenlijst kost ongeveer 5 minuten.

Wij stellen uw deelname natuurlijk erg op prijs!
Graag vragen wij u om deel te nemen aan dit onderzoek.